Gården

Nøisomhed Gård ligger 225 km nord for polarsirkelen på den lille bygda Haukenes midt i øyriket Lofoten og Vesterålen. Til gården tilhører også den tidligere husmannsplassen Langbakkan i nabobygda Markmarka, rett over myra. Begge gårdene er fra 1860-årene. 

Huset på Noisomheden ble bygd av den daværende sorenskriveren i Vesteraalens og Lofotens fogderi, Engelbricht Claudius Engh. 

Husmannsplassen Langbakkan låg i den tida under gården Marken til Iver Pedersen og ble ryddet av husmannen Mons Steffensen fra Voss i Hordaland og hans kone Lava Maria Hansdatter fra Hadsel.

Gården drives idag økologisk med gammelnorsk sau (villsau), og litt grønnsaks- og eggproduksjon. Både lammekjøtt, grønnsaker og egg selges direkte til kunden fra gården. Gården vil bli Debio-godkjent fra sommer 2015.

Nøisomhed Gård på kart fra 1904