Islandshøns

For fem uker siden kjøpte vi 18 islandshøns, også kallt viking høns. Det vbar norske vikinger som tok med seg høns til Island i landnåmstiden mer enn tusen år tilbake. Kanskje har noen av de nye hønene våres forfedre fra Vesterålen?

5 weeks ago I bought 18 Icelandic chicken, also called Viking hen. It were Norwegian Vikings which took chickens with them, when the moved from Norway to Iceland and settled there. Maybe some of these chickens have “forefathers” from Vesterålen?

Se mer bilder